Suszenie drewna

Wyróżniamy dwa sposoby suszenia drewna:

1. Naturalny:
Drewno sztaplowane jest od długości w kierunku wschód – zachód i wysycha kilka lat. Wilgotność takiego drewna wynosi wówczas ok. 12-13%,  co i tak uniemożliwia jego wykorzystanie w procesach przemysłowych. Suszeniu drewna sprzyjają ciepłe dni, suche powietrze, a przede wszystkim wiatr. Podstawowa wadą tej metody jest zamrożenie kapitału na kilka lat oraz brak możliwości przewidywania, co, kiedy i komu będzie potrzebne.
Nie pytajmy więc w tartaku  o drewno sezonowane na więźbę  dachową. Możemy zamówić drewno suszone w suszarkach.

2. Metoda suszenia w suszarkach:
Suszarnia to zespół urządzeń służących do suszenia drewna z wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Suszarnia składa się z komory suszarki, sterownika komputerowego, zaworów, siłowników, klap, termometrów, psychrometrów, sond powbijanych w drewno, kotłowni, regulatorów pracy wentylatorów itd. Nad wszystkim czuwa i zarządza jednak człowiek, który ustala reżim suszenia, końcową wilgotność i inne parametry. Komora powinna być wypełniona jednym gatunkiem drewna o możliwie jednakowej grubości i jednakowym polu przekroju. Komora musi być wypełniona w całości.
Najmniejsza komora, jaką posiadamy, ma 10,5 m długości, a jednorazowy wsad to 8-10 m3 drewna (zależy od grubości).
Istnieje więc możliwość suszenia do określonej wilgotności końcowej np. więźby dachowej. Trudno jest natomiast zebrać kilka drobnych zamówień po 2-3m3 do wysuszenia i prowadzić proces przy dużym zróżnicowaniu wymiarów drewna.
Proces rozpoczyna się od nawilżania drewna i nagrzewania, kończy studzeniem i klimatyzacją.


Pomimo wykorzystania odpadów tartacznych do ekologicznych kotłów, wysuszenie drewna wymaga dostarczenia energii elektrycznej, ciągłego nadzoru nad kotłami, ale przede wszystkim  dokładnego ułożenia na wózkach i w komorze. Szacunkowy koszt suszenia wynosi od 100 do 300 zł za m3 drewna.